ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 5 126
ยุทธศาสตร์ที่ 1 3 64
ยุทธศาสตร์ที่ 2 3 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 5 27
ยุทธศาสตร์ที่ 4 2 7
ยุทธศาสตร์ที่ 5 4 24
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar